Aby przewrócić stronę naciśnij górny lub dolny narożnik strony katalogu. [