Aby przewrócić stronę naciśnij górny lub dolny narożnik strony katalogu. Lewy przycisk przeglądarki PDF umożliwia pobranie katalogu.